Användbart

Smartfloor

Om oss

Fidbox® – det intelligenta lövträgolvet för optimalt rumsklimat.

Övervaka klimatförhållandena i ditt rum med Fidbox® V6 och skydda din hälsa och

den ekonomiska investeringen i ditt golv.

Fidbox® ger viktig information om klimatet i ditt hem som ofta inte kan vara riktigt lämpligt för ett hälsosamt liv.

Till exempel kupning – ett av de vanligaste problemen som drabbar trägolv är ett tecken på ogynnsamma klimatförhållanden i ditt hus. Det påverkar direkt familjemedlemmarnas hälsa, i synnerhet barnen.

För torr eller för fuktig luft kan ge allergier, orsaka eller förvärra astmasymtom och försvaga immunförsvaret.

Fidbox® är en mätanordning med två sensorer för temperatur (°C) och relativ luftfuktighet (%). Den är installerad under trägolvet och registrerar de viktigaste uppgifterna om trägolvet och dess underlag var 8:e timme.

Autonom övervakning av driftläge för temperatur och luftfuktighet.

Uppgifterna kan inte ändras och kan användas som faktiska referenser som svar på anspråk eller oenighet kring garantin.

Bevarar historiken över dataregistreringen av golvutnyttjandet.

Visar information om mikroklimatet i rummet, vilket direkt påverkar människors hälsa.

Produktresurser och nedladdningar

Handbok

Appmanual

Broschyr

För Konsumenten

Andra ämnen