Användbart

Installationsguider

Installationsmanual

Parkettpanelernas läggningsriktning bör bestämmas innan installationen påbörjas. Riktningen beror på rummets form och fönstrens läge. Vi rekommenderar att panelerna läggs längs den längre väggen och/eller parallellt med den naturliga belysningen. Efter att ha bestämt riktningen måste rumsbredden mätas. Denna bredd bör minskas med 25 mm (för expansionsavstånd) och divideras med 204 mm (bredden på en parkettbräda). På detta sätt kan antalet rader av parkettbrädor beräknas, liksom bredden på den sista raden. Om den sista brädbredden är mindre än 70 mm rekommenderar vi att även den första brädan som läggs ska trimmas för att ge en behaglig balans åt det färdiga golvet.

 1. Golvläggningen bör påbörjas genom att underlagsmaterialet läggs ovanpå det fuktsäkra membranet [vid behov]. Membranet, såsom 0,2 mm polyeten, ska placeras under underlaget med 20 cm överlappning vid alla fogar och dessa bör sedan tejpas. Själva underlaget måste passa jämnt och inte överlappas.
 2. Den första raden av golvbrädor ska läggas med låstungan mot väggen.
 3. Längs de kortare kanterna ska panelerna förenas genom att skjuta de profilerade (lås) elementen på nästa bräda i ungefär 30 graders vinkel. Genom att sänka brädan till horisontellt läge låses den fast. Du kan använda hammaren och blocket på panelen från kortsidan för att säkra låset helt.
 4. När den första raden har monterats ska den placeras längs väggen med 10-15 mm mellanrum på de tre sidorna, med träkilar eller parkettavfall.
 5. Nästa rad bör startas med den återstående längden från föregående rad förutsatt att den är längre än 50 cm. Om avskärningen är kortare än 50 cm ska en ny parkettpanel kapas i hälften och 1 av bitarna ska användas för att starta raden. Se till att korta kantavslutningar placeras minst 50 cm från varandra i angränsande rader.
 6. Det finns två sätt att lägga ESTA PARKET. Vi rekommenderar den metod som beskrivs under 6B.

6.A Lyft parkettpanelens kant något och sätt in tungan i spåret på föregående rad och tryck ihop den så att det inte blir något mellanrum mellan dem och tryck sedan ner till golvet tills brädorna är låsta. Du kan behöva använda hammaren och blocket för att fästa panelen tätt mot föregående rad. Nästa bräda ska placeras på samma sätt och lämna 5-7 mm avstånd mellan kortsidorna. Därefter måste kortsidans kant låsas med hammaren och blocket och träkilarna appliceras i slutet av de färdiga raderna.

6.B Montera den första parkettraden enligt beskrivningen i punkt 2 ovan (lägg den första raden). När denna rad har monterats helt och möjliggör expansionsgap etc., som beskrivs i metod A, förs hela raden in i spåret på den första raden och trycks sedan långsamt ner tills låset griper tag. Med hjälp av hammaren och blocket kan hela längden skjutas upp tätt till föregående rad.

 1. Den här handlingen upprepas sedan tills bara en rad återstår att montera.
 2. Den sista raden av parkettbrädor bör mätas noggrant eftersom det är viktigt att, som tidigare beskrivits, ett expansionsgap lämnas hela vägen runt det lagda golvet. Om det behövs bör det kapas för att ge rätt bredd. Välj ett område att kommentera
 3. Ett mellanrum på 10-15 mm bredd bör lämnas och den sista raden pressas hårt mot den näst sista raden med träkilar eller krokar.
 4. När golvet har lagts helt ska kilarna tas bort. Den sista uppgiften är att dölja expansionsgapet och detta kan uppnås med valfritt antal tillgängliga träprofiler. Den valda profilen ska fästas på väggen och INTE fästas på ESTA PARKET-golvet, annars skulle det hindra den naturliga lilla rörelsen i träkonstruktionen.

Klick

Installationsmanual

Parkettpanelernas läggningsriktning bör bestämmas innan installationen påbörjas. Riktningen beror på rummets form och fönstrens läge. Vi rekommenderar att panelerna läggs längs den längre väggen och/eller parallellt med den naturliga belysningen. Efter att ha bestämt riktningen måste rumsbredden mätas. Denna bredd bör minskas med 25 mm (för expansionsavstånd) och divideras med 204 mm (bredden på en parkettbräda). På detta sätt kan antalet rader av parkettbrädor beräknas, liksom bredden på den sista raden. Om den sista brädbredden är mindre än 70 mm rekommenderar vi att även den första brädan som läggs ska trimmas för att ge en behaglig balans åt det färdiga golvet.

 1. Golvläggningen bör påbörjas genom att underlagsmaterialet läggs ovanpå det fuktsäkra membranet [vid behov]. Membranet, såsom 0,2 mm polyeten, ska placeras under underlaget med 20 cm överlappning vid alla fogar och dessa bör sedan tejpas. Själva underlaget måste passa jämnt och inte överlappas.
 2. Den första raden av golvbrädor ska läggas med låstungan mot väggen.
 3. Längs de kortare kanterna ska panelerna förenas genom att skjuta de profilerade (lås) elementen på nästa bräda i ungefär 30 graders vinkel. Genom att sänka brädan till horisontellt läge låses den fast. Du kan använda hammaren och blocket på panelen från kortsidan för att säkra låset helt.

 

 1. När den första raden har monterats ska den placeras längs väggen med 10-15 mm mellanrum på de tre sidorna, med träkilar eller parkettavfall.
 2. Nästa rad bör startas med den återstående längden från föregående rad förutsatt att den är längre än 50 cm. Om avskärningen är kortare än 50 cm ska en ny parkettpanel kapas i hälften och 1 av bitarna ska användas för att starta raden. Se till att korta kantavslutningar placeras minst 50 cm från varandra i angränsande rader.
 3. Det finns två sätt att lägga ESTA PARKET. Vi rekommenderar den metod som beskrivs under 6B.

6.A Lyft parkettpanelens kant något och sätt in tungan i spåret på föregående rad och tryck ihop den så att det inte blir något mellanrum mellan dem och tryck sedan ner till golvet tills brädorna är låsta. Du kan behöva använda hammaren och blocket för att fästa panelen tätt mot föregående rad. Nästa bräda ska placeras på samma sätt och lämna 5-7 mm avstånd mellan kortsidorna. Därefter måste kortsidans kant låsas med hammaren och blocket och träkilarna appliceras i slutet av de färdiga raderna.

6.B Montera den första parkettraden enligt beskrivningen i punkt 2 ovan (lägg den första raden). När denna rad har monterats helt och möjliggör expansionsgap etc., som beskrivs i metod A, förs hela raden in i spåret på den första raden och trycks sedan långsamt ner tills låset griper tag. Med hjälp av hammaren och blocket kan hela längden skjutas upp tätt till föregående rad.

 1. Den här handlingen upprepas sedan tills bara en rad återstår att montera.
 2. Den sista raden av parkettbrädor bör mätas noggrant eftersom det är viktigt att, som tidigare beskrivits, ett expansionsgap lämnas hela vägen runt det lagda golvet. Om det behövs bör det kapas för att ge rätt bredd.
 3. Ett mellanrum på 10-15 mm bredd bör lämnas och den sista raden pressas hårt mot den näst sista raden med träkilar eller krokar.
 4. När golvet har lagts helt ska kilarna tas bort. Den sista uppgiften är att dölja expansionsgapet och detta kan uppnås med valfritt antal tillgängliga träprofiler. Den valda profilen ska fästas på väggen och INTE fästas på ESTA PARKET-golvet, annars skulle det hindra den naturliga lilla rörelsen i träkonstruktionen.

PDF Files

Klick installationsmanual

Klick installationsmanual

T&G installationsmanual

T&G-installation

Installationsvideo

Andra ämnen