Användbart

Här kan du hitta användbar och lärorik information om trägolv.

Ta reda på varför Estaparkets trägolv är det bästa valet för ditt hem.

Lär dig hur du ska ta hand om dina trägolv för att bevara kvaliteten.

Ofta ställda frågor

Estaparkets golv passar för golvvärme. Värmesystemet bör anpassas så att parkettemperaturen aldrig överstiger +27°C. Den maximala temperaturvariationen bör inte vara mer än 5°C inom 24 timmar.

Sopa eller dammsug till att börja med golvet för att få bort allt grus och andra skavande ämnen som kan skrapa upp ytan. Därefter kan du moppa golvet. Håll alltid vattenmängden till ett minimum när du rengör dina trägolv. De områden du moppar bör torka snabbt. Vi rekommenderar att du moppar dina golv en till tre gånger i månaden.

Du behöver inte täcka över golvet såvida du inte har ytterligare reparationsarbeten på gång. I det fallet behöver du bara täcka golvet med papper.

Våra trägolv är husdjursvänliga. Många av våra kunder har husdjur. Enligt deras nyttjandeerfarenhet är våra trägolv bevisligen mycket hållbara och motståndskraftiga mot repor. Men för att förhindra repor på dina trägolv bör du regelbundet klippa klorna på dina husdjur.

Vardera metoden har sina fördelar och nackdelar med några saker som behöver tänkas igenom innan man bestämmer sig för vilken metod som fungerar bäst hemma hos dig.

Flytande golv:

Fördelar

+ Billigt

+ Skadade brädor kan enkelt bytas ut

+ Expanderar och drar ihop sig som en enhet runt rummets omkrets, där golvlisten döljer expansionsglipan

 

Nackdelar

+ Ger en svampig känsla under fötterna vid ojämn grund

+ Kan kännas ihåligt och bullrigt

+ Trösklar mellan rummen blir nödvändiga

 

Limmade golv:

 

Fördelar

+ Kan installeras utan trösklar mellan rummen

+ Minskar ljudet av fotsteg och skapar ett mycket stabilt golv

+ Gör att golvvärmen kan fördelas jämnare

 

Nackdelar

+ Dyrare installation

+ Ersättning av skadade brädor är dyrare och mer tidskrävande

+ Expansion och sammandragning sker separat på varje bräda Detta kan leda till mikrospringor mellan brädorna, i synnerhet i torra klimat

3-skikt avger mycket mindre formaldehyd eftersom mindre mängd lim behövs vid tillverkningen av brädorna. Det är även mer miljövänligt eftersom furu växer avsevärt snabbare än det lövträ som används vid tillverkning av multi-layer. Multi-layer-golv är dock starkare och drabbas mer sällan av geometriska förändringar när det anpassar sig till mindre klimatförändringar. Större klimatförändringar kan leda till att topplagret förlorar lamineringen.

Utvidgningen i multi-layer-golvet regleras av plywoodkärnan, vilket gör brädorna stabilare.

Utvidgningen i 3-skikts-brädorna regleras av toppskiktets rörelser, vilket gör brädorna flexiblare. Den här konstruktionen har lättare att klara större klimatvariationer jämfört med multi-layer, men i extrema klimatförhållanden är det troligare att brädorna slår sig snarare än förlorar lamineringen. Brädorna återgår till sitt normala läge så snart klimatet återgår till det normala.

Estaparket erbjuder 3-skikt med båda låssystemen (Uniclick & T&G), medan multi-layer bara har alternativet T&G, vilket är dyrare vid installationen.