Användbart

Garanti

ESTAPARKET erbjuder en begränsad garanti på 30 år.

Alla stadier i parkettproduktionen med början med torkandet av virket till den avslutande paketeringen utförs i vår fabrik för att garantera att slutprodukten håller den allra högsta kvaliteten.

Alla stadier i parkettproduktionen med början med torkandet av virket till den avslutande paketeringen utförs i vår fabrik för att garantera att slutprodukten håller den allra högsta kvaliteten.

Trettio års garanti gäller när ESTAPARKETs trägolv har lagts för privat bruk och i enlighet med tillverkarens anvisningar. Underlåtenhet att installera i enlighet med instruktionerna upphäver alla garantier. Vi uppmanar dig och din installatör att inspektera varje bräda före installationen. I det osannolika fallet att du stöter på en visuellt defekt bräda före installationen kommer vi att byta ut den gratis. Du behöver bara returnera den med ditt kvitto till din återförsäljare för gratis ersättning. Technomar & Adrem AS förbehåller sig rätten att rätta till felaktiga golv eller att rätta till det av tredje part eller att byta ut det. Om golvet ska bytas ut har tillverkaren rätt att bestämma hur det ska returneras. Kostnaden för reparationen återbetalas endast om ärendet har avtalats i förväg och täcker endast golvmaterial och reparationsarbetet, inte några extra kostnader.

Installationsgaranti

Vi garanterar våra golvinstallationer för långvarig prestanda, förutsatt att golven installeras enligt tillverkarens riktlinjer med godkända applikationer.

Fuktgaranti

Om golvet installeras och underhålls i enlighet med våra instruktioner garanterar vi våra golv mot skador orsakade av normala fukt- och luftförhållanden. DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT ALLA GOLV INSPEKTERAS FÖRE INSTALLATION OCH TESTAS FÖR TORRHET ELLER FUKTPROBLEM I ÖVERENSSTÄMMELSE MED ALLA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER.

Om det blir fel på våra golv under normala fuktförhållanden ska vi, enligt vårt val, reparera eller byta ut det skadade golvet en gång, exklusive kostnader för omlackering.

Garanti vid strålningsvärme

ESTAPARKETs trägolv kan installeras över golvvärme. Tillverkarens specifika installationsinstruktioner måste följas. Trägolvytans temperatur bör inte överstiga 27°C.

Indirekta skador

Krav för indirekta skador avvisas utan undantag.

Undantag

Trä är en naturlig och levande produkt och variationer i färg, ådringsmönster och/eller textur förekommer normalt i originalmaterialen och är inte defekter och ingen garanti gäller för detta. Installerade golv kommer att förändras i färg över tid, och detta är också en naturlig egenskap hos träprodukter för vilka ingen garanti ges. Exponering av alla delar av det installerade golvet för direkt solljus kan orsaka färgvariationer och sådana variationer i färg täcks inte av garantin. Vi kan inte garantera mot naturliga variationer eller de normala mindre skillnaderna mellan färgprover och installerade golv.

För att bibehålla den rekommenderade relativa luftfuktigheten (40-60 %) inuti hemmet kan det vara nödvändigt att installera en luftfuktare eller avfuktare. Golvet är utformat för att fungera i en miljökontrollerad byggnad. All exponering för hög värme eller fukt kan orsaka skador på golvet och täcks inte av garantin, oavsett orsak och källa.

Skador på grund av vattenmättnad (inklusive men inte begränsat till) läckande kranar, trasiga rör och våtmoppning är undantagna.

Vi tar inte ansvar för skador som orsakas direkt eller indirekt av felanvändning, missbruk, olyckor eller användning som inte överensstämmer med vår installationsguide för ESTAPARKET. Följaktligen tillhandahålls ingen garanti, uttryckt eller underförstådd, för skador på grund av otillräcklig skötsel eller andra orsaker som anges i vår ESTAPARKET installationsguide eller skötselguide, inklusive fläckar, skador orsakade av tunga föremål, genom stötar, repor, ärrbildning, bulning, vassa klackar, spill och stillastående vatten etc. Garantin täcker inte repor eller fläckar orsakade av husdjur.

Under inga omständigheter ska Technomar & Adrem AS på något sätt vara ansvarigt för anspråk, förlust eller skada som uppstår till följd av köpet, oförmåga att använda dess produkter eller från någon form av särskilda, indirekta, tillfälliga eller följdskador, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, känslomässiga, multipla, straffavgifter eller typiska skador eller advokatkostnader. Under inga omständigheter får Technomar & Adrem AS ansvar överstiga det belopp som Technomar & Adrem AS faktiskt erhållit vid distribution av det ifrågavarande defekta materialet.

I händelse av att Technomar & Adrem AS är skyldigt eller väljer att byta ut eller installera om garanterade brädor, ska Technomar & Adrem AS inte på något sätt vara skyldiga att tillhandahålla eller ådra sig kostnader för att ta bort eller installera om det defekta golvet eller ombyggnad eller omlackering av det utbytta eller omgivande golvet eller för att försäkra sig om kostnaden för dem, om inte och i den utsträckning som uttryckligen anges i garantibeskrivningen ovan. Ingen skyldighet att byta ut eller reparera omfattar material på undergolv, lim, material eller andra föremål som förbrukas under borttagning, installation eller omlackering.

Eventuella anspråk på garantitäckning måste göras inom sex månader från det datum då felet först blev känt eller först skulle ha upptäckts. Alla anspråk måste göras skriftligen. För att göra anspråk enligt denna garanti måste skriftligt bevis på köpdatumet och identiteten på den ursprungliga köparen och installationsplatsen tillhandahållas. Utan sådant bevis gäller ingen garantitäckning.

Varje anspråk på garantitäckning måste tillhandahållas med bevis på att parketten är skött och underhållen i enlighet med tillverkarens underhålls- och skötselinstruktioner.

Ingen installatör, återförsäljare, distributör, agent, anställd hos Technomar & Adrem AS har befogenhet att öka eller ändra skyldigheterna eller begränsningarna i denna garanti.

Om du behöver lämna in ett krav under denna garanti, kontakta först din ESTAPARKET-återförsäljare eller skriv till oss på: Technomar & Adrem AS, Vana Narva mnt. 22, 74114 Maardu, ESTLAND.

Alla tvister som uppstår vid köp av ESTAPARKET eller denna garanti ska vara föremål för obligatorisk och bindande skiljedom i Somerset, New Jersey, i enlighet med reglerna från American Arbitration Association (för kunder i USA och Kanada) eller i Skiljedomstolen vid Internationella Handelskammaren | Svenska ICC Service AB i Stockholm, Sverige (för kunder i resten av världen). Alla juryrättegångar avslås uttryckligen.

Andra ämnen