Hyödyllistä

Takuu

ESTAPARKET tarjoaa rajatun takuun 30 vuodeksi.

Kaikki parkettituotannon vaiheet alkaen puun kuivatuksesta tuotteen pakkaukseen tehdään tehtaassamme lopputuotteen korkean laadun takaamiseksi.

Yleiset takuuehdot

Kolmekymmentä vuoden takuu on voimassa, kun ESTAPARKET puulattia on asennettu yksityiseen käyttöön valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen asennuksen aikana aiheuttaa takuun raukeamisen. Pyydämme sinua tai asentajaasi tarkistamaan jokaisen laudan ennen asennusta. Siinä epänormaalissa tapauksessa, että kohtaatte visuaalisesti virheellisen lankun ennen sen asennusta, toimitamme korvaavan lankun ilman lisäkustannuksia. Palauta se kuittisi kanssa jälleenmyyjällesi ilmaista korvaavaa tuottetta varten. Technomar & Adrem AS pidättää oikeuden korjata virheellisen lattian tai korjauttaa sen kolmannen osapuolen toimesta tai vaihtaa sen. Mikäli lattia vaihdetaan, valmistajalla on oikeus määrittää palautusehdot. Korjauskustannukset hyvitetään vain mikäli siitä on sovittu etukäteen ja korvaa vain lattiamateriaalit ja korjaustyön, ei ylimääräisiä kustannuksia.

Asennustakuu

Takaamme lattia-asennuksemme pitkäikäisen suorituskyvyn, olettaen, että lattia on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti käyttäen hyväksyttyjä käyttötarkoituksia.

Kosteustakuu

Mikäli asennus ja huolenpito on tehty tiukasti ohjeitamme noudattaen, takaamme lattiamme normaalin ilmankosteuden tai -lämpötilan vaihteluista johtuvien vikojen varalta. ON KRIITTISTÄ, ETTÄ ENNEN ASENNUSTA KAIKKI ALLA OLEVAT LATTIAT TARKISTETAAN JA TESTATAAN KUIVUUS- TAI KOSTEUSONGELMIEN VARALTA KAIKKIEN ASENNUSOHJEIDEN MUKAISESTI.

Mikäli lattia vaurioituu normaaleissa kosteusolosuhteissa, me korjaamme tai vaihdamme rikkoituneen, oman valintamme perusteella, lattian kerran, poislukien uudelleenviimeistelystä aiheutuvat kustannukset.

Lattialämmitystakuu

ESTAPARKET puulattia voidaan asentaa lattialämmityksen päälle. Valmistajan erityisiä asennusohjeita tulee noudattaa. Puulattian pintalämpötilan ei tule ylittää 27°C tai 81°F.

Epäsuora vaurio

Epäsuorat vauriot eivät kuulu takuun piirin poikkeuksetta.

Rajaukset

Puu on luonnollinen ja elävä tuote ja vaihtelevuudet värissä, karheudessa ja/tai tekstuurissa ovat normaalisti esiintyviä alkuperäisessä materiaalissa eivätkä ole virheitä joten takuu ei päde niihin. Asennettu lattia muuttaa väriä ajan kuluessa ja tämä on myös luonnollinen puutuotteiden ominaisuus, mikä ei kuulu takuun piiriin. Asennetun lattian kaikkien osien altistaminen auringonvalolle saattaa aiheuttaa vaihtelua väreissä ja tällainen vaihtelu ei kuulu takuun piiriin. Emme voi antaa takuuta luonnollisen vaihtelun varalta emmekä normaalien pienien eroavaisuuksien värinäytteiden ja asennetun lattian värin kohdalla.

Jotta suositeltua kosteusväliä (40%-60%) voitaisiin ylläpitää kodin sisällä, ilmankosteuttajan tai ilmankuivaimen asentaminen saattaa olla tarpeellista. Lattia on suunniteltu toimimaan kontrolloidussa ympäristössä. Mikä tahansa altistuminen liialliselle lämmölle tai kosteudelle saattaa aiheuttaa vahinkoa lattialle eikä kuulu takuun piiriin riippumatta syystä tai lähteestä

Vesivahingot (mukaan lukien mutta ei rajoittuen) vuotava hana, rikkoutunut putki tai märkäpesu ovat rajattu takuun ulkopuolelle.

Emme vastaa vahingoista, jotka ovat syntyneet suoraan tai epäsuoraan virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä, vahingoista tai ESTAPARKET asennusohjeiden vastaisesta käytöstä. Tämän mukaisesti, suoraa tai epäsuoraa takuuta ei myönnetä millekään vahingolle, joka johtuu puutteelisesta huolenpidosta tai muista syistä, mitkä on mainittu ESTAPARKET asennusohjeissa tai huolenpitoohjeissa, mukaan lukien tahrat, raskaiden esineiden aiheuttamat vauriot, naarmut, jäljet, lommot, piikkikorot, läikkymiset ja veden kertyminen jne. Tämä takuu ei kata lemmikkieläimien aiheuttamia naarmuja tai tahroja.

Missään tilanteessa Technomar & Adrem AS ei vastaa tai ole millään tavalla vastuussa vaatimuksista, menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hankinnasta, kyvyttömyydestä hyödyntää tuotteita muunlaisista erityisistä, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta rajoittumatta menetettyihin tuloihin, henkisiin, moninaisiin, rangaistaviin tai rikosoikeudellisiin korvauksiin tai asianajajien palkkioihin. Missään tilanteessa eivät Technomar & Adrem AS vastuu voi ylittää sitä määrää, mitä Technomar & Adrem AS todellisuudessa sai kyseisen virheellisen tuotteen jakelusta.

Siinä tapauksessa, että Technomar & Adrem AS on velvoitettu tai valitsee vaihtaa tai uudelleen asentaa takuun piirissä olevat laudata, Technomar & Adrem AS ei voida millään tavoin velvoittaa korvaamaan tai vastaamaan virheellisen lattian poistamisesta tai uudelleen asennuksesta; tai korvattujen tai ympäröivien lautojen uudelleenpinnoittamisesta tai uudelleenviimeistelystä; tai näistä johtuvia kustannuksia ellei tai siinä määrin kuin edellä mainituissa takuuehdoissa on nimenomaisesti kuvattu. Mitään vaihto- tai korjausvelvoitetta ei tule laajentaa koskemaan aluslattian materiaaleja, liimoja, tarvikkeita tai muita poiston, asennuksen tai uudelleen viimeistelyn aikana käytettyjä asioita.

Kaikki takuuvaatimukset tulee tehdä kuuden kuukauden kuluttua siitä päivämäärästä, jolloin virhe ensimmäisen kerran tuli tietoon tai olisi ensimmäisen kerran pitänyt huomata. Kaikki vaatimukset tulee tehdä kirjallisina. Tämän takuun mukaisten vaatimusten tekemiseksi on esitettävä kirjalliset todisteet ostopäivästä, alkuperäisen ostajan henkilöllisyydestä ja asennuspaikasta, ilman edellämainittuja todistuksia takuuta ei sovelleta.

Kaikkien takuuvaatimusten yhteydessä tulee toimittaa todiste parketin asianmukaisesta hoidosta valmistajan huolto- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Millään asentajalla, jälleenmyyjällä, jakelijalla, edustajalla tai Technomar & Adrem AS työntekijällä ei ole valtuuksia kasvattaa tai muuttaa tämän takuun velvoitteita tai rajoitteita.

Jos sinun tarvitsee tehdä tämän takuun mukainen vaatimus, ota ensin yhteyttä ESTAPARKET jälleenmyyjään tai kirjallisesti meille: Technomar & Adrem AS, Vana Narva mnt. 22, 74114 Maardu, VIRO.

Kaikki ESTAPARKET:n ostoon tai takuuseen liittyvät riita-asiat on asetettava pakolliseen ja sitovaan välimiesmenettelyyn Somersetissä, New Jerseyssä, American Arbitration Association sääntöjen alaisuudessa (USA:n ja Kanadan asiakkaat) tai välitystuomioistuimessa International Chamber of Commerce -kauppakamarissa Ruotsin Tukholmassa (asiakkaat muualla maailmassa). Kaikista valamiehistöoikeudenkäynneistä luovutaan nimenomaisesti.

Muut aiheet