Kasulik

Garantii

ESTAPARKET pakub piiratud garantiid 30 aastat.

Kõik parketi tootmise etapid, alates puidu kuivatamisest kuni lõpliku pakendini, viiakse lõpptoodangu kõrgeima kvaliteedi tagamiseks läbi meie tehases.

Üldised garantiitingimused

Kui ESTAPARKETi puitpõrand on paigaldatud isiklikuks kasutamiseks ja vastavalt tootja juhistele, kehtib 30-aastane garantii. Paigaldamine juhiseid järgimata tühistab kõik garantiid. Soovitame teil ja teie paigaldajal tungivalt iga lauda enne paigaldamist kontrollida. Kui avastate enne paigaldamist kahetsusväärsel kombel siiski visuaalselt vigase laua, vahetame selle tasuta välja. Lihtsalt tagastage see koos ostutšekiga tasuta asendamiseks jaemüüjale. Technomar & Adrem AS jätab endale õiguse vigased põrandakatted parandada või lasta need kolmandatel isikutel parandada või välja vahetada. Põrandakatte välja vahetamise korral on tootjal õigus kindlaks määrata tagastamise viis. Remondi maksumus hüvitatakse ainult juhul, kui asjas on eelnevalt kokku lepitud ja see katab ainult põrandamaterjalid ja remonditööd, mitte lisakulud.

Paigaldamise garantii

Garanteerime oma põrandate paigaldamise pikaajalise toimivuse tingimusel, et põrandad paigaldatakse vastavalt tootja juhistele, kasutades heakskiidetud rakendusi.

Niiskuse garantii

Kui põrand on paigaldatud ja hooldatud järgides rangelt meie juhiseid, garanteerime oma põrandatele tavapärase kaitse niiskuse ja õhu mõjul tekkivate kahjustuste eest. ON VÄGA OLULINE, ET ENNE PAIGALDAMIST OLEKSID KÕIK ALUSPÕRANDAD ÜLE VAADATUD JA NENDE KUIVUS VÕI NIISKUSPROBLEEMID TESTITUD VASTAVALT KÕIKIDELE PAIGALDUSJUHISTELE.

Kui meie põrandakate tavapärastes niiskustingimustes vastu ei pea, parandame või asendame kahjustatud põrandakatte üks kord omal valikul, välja arvatud viimistluskulud.

Kiirgussoojuse garantii

ESTAPARKETi puitpõrandat saab paigaldada põrandakütte peale. Järgida tuleb tootja konkreetseid paigaldusjuhiseid. Puitpõranda pinna temperatuur ei tohiks olla üle 27 °C või 81 °F.

Kaudne kahju

Kaudse kahju hüvitamise nõuded on eranditult välistatud.

Välistamised

Puit on looduslik ja elav toode ning originaalmaterjalides esinevad tavaliselt värvuse, süümustri ja/või tekstuuri variatsioonid, mis ei ole defektid ning millele garantii ei kehti. Paigaldatud põrandakatte värvus muutub aja jooksul ja see on samuti puidutoodete loomulik omadus, millele garantiid ei anta. Paigaldatud põrandakatte kõigi osade kokkupuude otsese päikesevalgusega võib põhjustada värvimuutusi ja sellised värvimuutused ei kuulu garantii alla. Me ei saa anda garantiid looduslike variatsioonide ega tavapäraste väikeste erinevuste eest värvinäidiste ning paigaldatud põrandate värvi vahel.

Soovitatava suhtelise õhuniiskuse (40–60%) säilitamiseks kodus võib osutuda vajalikuks niisutaja või õhukuivati paigaldamine. Põrand on valmistatud toimima reguleeritud sisekliimaga hoonetes. Igasugune kokkupuude liigse kuumuse või niiskusega võib põrandakatet kahjustada ja sel juhul garantii ei kehti, hoolimata põhjusest ja allikast.

Välistatud on ka vee küllastumisest (sealhulgas, kuid mitte ainult) lekkivast kraanist, purunenud torust ja märja mopi tagajärjel tekkinud kahjustused.

Me ei võta endale vastutust kahju eest, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud väärast kasutamisest, kuritarvitamisest, õnnetusjuhtumist või kasutamisest, mis pole kooskõlas ESTAPARKETi paigaldusjuhendiga. Seetõttu ei anta otsest ega kaudset garantiid vigastuste eest, mis on põhjustatud ebapiisavast hooldusest või muudest põhjustest, mis on märgitud meie ESTAPARKETi paigaldus- või hooldusjuhendis, sh plekid, raskete esemete tekitatud kahjustused, löögid, kriimustused, armide jätmine, mõlgid, tikkkontsad, lekked ja seisev vesi jms. Garantii ei hõlma koduloomade põhjustatud kriimustusi ega plekke.

Mitte ühelgi juhul ei vastuta Technomar & Adrem AS parketi ostust tulenevate nõuete, kahju või kaotuste eest, oskamatust toote kasutamisest või mis tahes vormis, kaudse, juhusliku või kaasneva kahju, sealhulgas saamata jäänud kasumi, emotsionaalse, mitmekordse, karistusliku või hoiatava kahjutasu või advokaaditasude eest. Mitte mingil juhul ei ületa Technomar & Adrem AS vastutus summat, mida Technomar & Adrem AS vaidlusaluse defektse materjali müügi eest sai.

Juhul kui Technomar & Adrem AS on kohustatud või otsustab garantii korras lauad välja vahetada või uuesti paigaldada, ei ole Technomar & Adrem AS mingil juhul kohustatud katma või kandma defektse põrandakatte eemaldamise või uuesti paigaldamise või asendatud või ümbritseva põrandakatte uuesti katmise või viimistlemise kulusid ega katma selle maksumust, välja arvatud juhul, kui see on ülaltoodud garantii kirjelduses sõnaselgelt sätestatud. Ükski välja vahetamise või parandamise kohustus ei laiene aluspõranda materjalidele, liimidele, tarvikutele või muudele esemetele, mida tarbitakse eemaldamise, paigaldamise või uuesti viimistlemise käigus.

Kõik garantiikindlustuse nõuded tuleb esitada kuue kuu jooksul alates päevast, mil defekt esimest korda teatavaks sai või oleks pidanud esmakordselt avastatama. Kõik nõuded tuleb esitada kirjalikult. Selle garantii alusel pretensioonide esitamiseks tuleb esitada kirjalikud tõendid ostukuupäeva ning ostja identiteedi ja paigalduskoha kohta ning ilma sellise tõendita garantii ei kehti.

Igale garantiikindlustuse nõudele tuleb lisada tõend parketi nõuetekohase hoolduse kohta vastavalt tootja hooldusjuhistele.

Ühelgi Technomar & Adrem AS-i paigaldajal, jaemüüjal, edasimüüjal, agendil ega töötajal pole volitusi selle garantii kohustuste või piirangute laiendamiseks või muutmiseks.

Kui peate selle garantii alusel pretensiooni esitama, pöörduge kõigepealt oma ESTAPARKETi edasimüüja poole või kirjutage meile aadressil: Technomar & Adrem AS, Vana Narva mnt. 22, 74114 Maardu, ESTONIA.

Kõik vaidlused, mis tulenevad ESTAPARKETi ostust või sellest garantiist, kuuluvad kohustuslikule ja siduvale vahekohtule Somersetis, New Jersey osariigis, vastavalt Ameerika Vahekohtu Assotsiatsiooni reeglitele (USA ja Kanada klientidele) või Rootsis Stockholmis asuvas rahvusvahelise kaubanduskoja vahekohtus (klientidele mujal maailmas). Igast žürii kohtuprotsessist loobutakse selgesõnaliselt.

Muud teemad