Användbart

Klimatkrav

Korrekt klimat håller dig frisk och golvet vackert

Idealiskt klimat för parkettbrädor är detsamma som för människor: Relativ luftfuktighet 40-60 % och temperatur 14–23°C

Vår parkett är gjord av äkta trä, ett naturligt och levande material. Trä anpassar sig efter klimatet (krymper eller expanderar). Torr luft (under 30 % relativ luftfuktighet) är inte bara en risk för trägolv utan även för människor, vilket kan leda till astma och andra luftvägsbesvär.

Alltför fuktig luft får dina golv att expandera och gör att du känner dig trött och uttorkad.

Torr luft (23 %): springor mellan brädorna kan uppträda

Normalt klimat (45 %): brädorna ligger tätt

Fuktigt klimat (72 %): kupning kan uppträda (brädkanterna lyfter)

 

Alltför fuktig luft får dina golv att expandera och gör att du känner dig trött och uttorkad.

Andra ämnen