Användbart

Miljö

Allmänt

Technomar & Adrem AS strävar efter att bevara miljön och bidrar till hållbar utveckling genom ansvarsfulla och transparenta beslut om inköp av material och bortskaffande av avfall. Vårt mål är att leva i harmoni med naturen – nu och i framtiden.

Miljöpolicy

Detta är ett område av största vikt för företaget. Vårt mål är att utveckla produkter miljövänligt och företaget arbetar ständigt med detta, strikt efter de internationella och nationella bestämmelserna. Limmet, lacken och oljan som vi använder i produktionen är ofarliga för miljö och hälsa. Vi är angelägna om hållbarheten hos exotiska träslag. Genom att använda de senaste framstegen inom träfärgningsteknik för förnybara trädsorter kan vi erbjuda golv i olika nyanser som liknar många av de sällsynta exotiska träslagen. På det här sättet bidrar vi till bevarandet av regnskogarna.

Estaparkets golv är helt återvinningsbara. De tillverkas av förnybara resurser utan att skada naturen. Det virke som kommer från kontrollerade skogar innebär att det efter varje träd som huggs ner planteras ett nytt.

 

Vi använder våra råvaror sparsamt, nästan utan avfall, avskärningarna används för förpackning och uppvärmning av våra fabriker och kontor, så att minimikostnaderna för energiförbrukning uppnås. Externa revisioner och granskningar av våra miljöledningssystem genomförs regelbundet.

Andra ämnen