Användbart

Ytalternativ ådring

1-stav ek Grading

1-stav ek City

Liten eller ingen färgvariation. Splintved tillåts inte, frisk kvistdiameter under 10 mm, inga reparerade kvistar.

1-stav ek Elite

Måttlig eller liten färgvariation tillåts. Minimal splintvedsmängd, friska kvistar med diameter under 10 mm, kvistreparationer med filler under 7 mm

1-stav Ek Town

Måttlig färgvariation tillåts. Enstaka splintved under 30 mm bredd, friska kvistar med diameter under 30 mm, kvistreparationer med filler under 20 mm

1-stav ek Nordic

Måttlig färgvariation med splintved, friska kvistar med diameter under 10 mm, kvistreparationer med filler under 7 mm

1-stav ek Village

Större färgvariation tillåts. Enstaka splintved under 30 mm bredd, friska kvistar och utfallna reparerade kvistar med en diameter under 35 mm, fylld spricka < 50 mm

1-stav ek Rustic

Större färgvariation tillåts. Enstaka splintved under 50 mm bredd, obegränsade friska kvistar och utfallna reparerade kvistar med en diameter under 60 mm, fylld spricka < 150 mm. Reparerade sprickor tillåtna.

1-stav ek Nova

Måttlig färgvariation tillåts. Splintved ej tillåtet. Splintved tillåts inte, frisk kvistdiameter under 10 mm, inga reparerade kvistar.

1-stav ek Vivid

Större färgvariation tillåts. Splintved tillåts upp till 1/3 av bredden. Аriska kvistar med diameter under 30 mm, kvistreparationer med filler under 20 mm.

3-stav ek Grading

3-stav ek Town

Måttlig färgvariation. Splintved tillåts inte, friska kvistar med en diameter under 10 mm, reparerade kvistar med en diameter under 10 mm

3-stav ek Nordic

Måttlig färgvariation med splintved närvarande, friska kvistar med en diameter under 10 mm, reparerade kvistar med en diameter under 10 mm

3-stav ek Village

Naturlig färgvariation med splintved tillåten på < 15 mm på lamellens sidor, friska och reparerade kvistar med en diameter under 17 mm

3-stav ek Vintage Light Brush

Stor färgvariation med splintved tillåten, friska och reparerade kvistar med en diameter < 23 mm

1-stav ask Grading

1-stav ask Elite

Ljus naturlig färgvariation utan brunhjärta tillåten, ingen mörk och ljus kontrast

1-stav ask Elegant

Naturlig färgvariation med brunhjärta, kontrast mellan ljusa och mörka färger. Enstaka kvistar med en diameter mindre än 25 mm

3-stav ask Grading

3-stav ask Elite

Mycket liten naturlig färgvariation, ingen brunhjärta tillåts

3-stav ask Elegant

Naturlig färgvariation med brunhjärta, kontrast mellan ljusa och mörka färger. Enstaka kvistar med en diameter mindre än 10 mm.

Table Data

Andra ämnen