Användbart

Skötsel och underhåll

Rengöring och underhåll

Estaparkets golv är designade för enkel rengöring och underhåll. Dammsug dem bara regelbundet och torka snabbt upp alla spill.

Daglig rengöring: använd dammsugare.

Avancerad rengöring: (rekommenderas 1-2 gånger i månaden): dammsug och moppa golven därefter med en lätt fuktig mopp och använd universella golvrengöringsmedel eller en mycket liten mängd varmt såpvatten. Du bör bara sopa golvet efter att du har rengjort dem med dammsugare, annars sopar du ner damm i träporerna.

Allmän vård och förebyggande av skador

– Övervaka fukt och temperatur enligt nedan och vidta korrigerande åtgärder vid behov.

– Placera dörrmattor på båda sidor om din ytterdörr.

– Avlägsna omedelbart all smuts eller andra slipande ämnen.

– Torka omedelbart upp all utspilld vätska.

– Om du spiller något (mat eller dryck), torka omedelbart med en trasa eller pappershanddukar för att förhindra permanent skada eller fläckar.

– Skydda alla möbler med filtkuddar för att undvika repor vid rörelser.

– Undvik att bära högklackade skor på golvet, eftersom de kan skada eller repa golvet.

– Dra för gardiner eller persienner för att begränsa direkt solexponering.

– Håll husdjurens klor trimmade för att minimera ytskador.

Lufttemperatur och luftfuktighet

Parkettbrädor tillverkas av 100 % naturligt trä. Därför kan större fuktvariationer påverka det. Det är viktigt att hålla den relativa fuktigheten i rummet så stabil som möjligt.

Vår rekommenderade luftfuktighet är 40–60 %.

Rekommenderad genomsnittlig temperatur är 14–23°C.

Installationsvideo

Andra ämnen